Preu Màster en Fisioteràpia

Preu del crèdit: 97,34€
Preu total del Màster: 6.001€ (taxes incloses)
Mínim de crèdits a matricular-se: 30 ECTS

 

modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària.

> En aquest cas, s’aplicarà un 1% de descompte

 

B. Pagament total en tres terminis per domiciliació bancària

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 40% del total de crèdits matriculats + taxes
> 2n pagament desembre de 2019: 30% del total de crèdits matriculats
> 3r pagament febrer 2020: 30% del total de crèdits matriculats

 

C. Pagament mitjançant crèdit bancari:

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA

> Crèdit de Banc Sabadell

> Crèdit de Caixa d'Enginyers

 

 

bonificacions

 

10% de descompte per a exalumnes de Grau i Postgrau.

 

Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible. Addicionalment, en el cas de que la formació es realitzi en horari laboral, l’empresa pot bonificar-se també els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a PIF - Permís Individual de Formació.

 

beques

 

Beca Social Modolell-Calderó

Convocatòria de beques destinades a estudiants matriculats a la UVic-UCC, excepte en centres adscrits, i empadronats a la comarca d’Osona que, per motius econòmics, socials o familiars es trobin en una situació econòmica vulnerable que no els permeti assumir el cost de la matrícula amb la qual cosa perilli la continuïtat dels seus estudis. Es convoquen 3 beques de 2.000 € cadascuna, per cada matrícula de 60 crèdits (sense comptar els crèdits reconeguts, convalidats o adaptats).

 

Documents

- Convocatòria de la Beca Social Modolell-Calderó [>]

- Formulari de sol·licitud de la Beca Social Modolell-Calderó [>]

 

Per sol·licitar la beca cal enviar el formulari al correu electrònic secretariaacademica@umanresa.cat abans del 31 d'octubre de 2019.

 

 

Beques públiques

Els estudiants de màster universitari d’UManresa poden sol·licitar  ajuts a l’estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, sempre que reuneixin els requisits de cada convocatòria:

 

Beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport [>]