II Premi 'La ciència i els infants'

Premi per a la promoció de l'educació científica a les primeres edats

El premi La ciència i els infants neix amb la voluntat de ser un element dinamitzador de la millora de l’educació científica per als més petits a la Catalunya Central.

 

El premi és fruit de la col·laboració entre el Lab 0_6 UManresa i el Rotary Club de Manresa-Bages. El Lab 0_6, que es defineix com a centre de descoberta, recerca i documentació per a l'educació científica a les primeres edats, té com a objectiu investigar sobre l’aprenentatge de la ciència entre els infants per millorar la qualitat de l’educació en l’àmbit de la ciència. El Rotary Club de Manresa-Bages té entre els seus objectius la promoció del coneixement a totes les edats, com ja queda clar en iniciatives ben consolidades com la del premi Protagonistes del demà. Amb el premi La ciència i els infants obre la mirada al col·lectiu dels més joves.

 

Lab 0_6 UManresa

Requisits

Poden participar en el concurs els mestres responsables de grups escolars amb infants de 2 a 8 anys (E.I. 2-3 anys fins a 2n de cicle inicial de primària) de centres educatius de la Catalunya Central.
La convocatòria accepta fins a un màxim de 40 inscripcions. En cas que se’n rebin més de les assumibles, els organitzadors faran una selecció de candidats a partir dels criteris següents:
- S’acceptarà un màxim de 2 participants per escola.
- Es prioritzarà la participació de candidats que no ho hagin fet en edicions anteriors del premi.
- Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció.

Compromisos

La participació al premi comporta:
- El o la mestra responsable del grup es compromet a planificar i elaborar una proposta d’experimentació per al seu grup classe seguint els criteris que es detallen en el punt 5. També haurà de documentar-la, recollint-ne la informació bàsica en una fitxa que proporcionarà l’organització i que s’haurà de lliurar en el termini indicat. Les propostes són pensades i elaborades pels i les mestres.
- El o la mestra responsable del grup també es compromet a prendre part en les sessions de formació que s’estableixin durant el curs (3 sessions de 2 hores) per orientar i ajudar en l’elaboració de les propostes. La formació serà gratuïta per als mestres i anirà a càrrec de l’equip d’educació infantil UManresa.
- El o la mestra responsable del grup també es compromet a la presentació pública de la proposta elaborada en el marc de la 7ª Fira d’experimentació per a infants de 0 a 6 anys que tindrà lloc els dies 25 i 26 de gener per a grups escolars i dissabte 27 per a famílies, a la sala dels Dipòsits Vells del Museu de la Tècnica de Manresa.

Premis

- S’atorgaran tres premis, el primer per un import aproximat de 600 euros, el segon de 400 euros i el tercer de 200 euros. Els premis, atorgats per Rotary Club Manresa-Bages, consistiran en material educatiu per a l’aprenentatge científic a criteri de l’equip educatiu de l’escola.
- L’acceptació del premi comporta el reconeixement explícit de l’aportació del Rotary Club de Manresa-Bages al web de les escoles guanyadores.
- El lliurament dels premis tindrà lloc en un acte públic que es farà a la seu de la Fundació Universitària del Bages, entre quinze dies i un mes després del dia del veredicte.
- Els treballs premiats es difondran a través del web del Lab 0_6, a partir de la informació i el material gràfic aportat.

Jurat

El jurat estarà integrat per dues persones de l’equip docent d’educació infantil de la UManresa i per tres persones designades pel Rotary Club deManresa-Bages.
Els criteris de valoració tindran en compte:
- La capacitat de la proposta per orientar clarament l’acció dels infants cap a la mobilització del concepte científic.
- La possibilitat d’afavorir la iniciativa diversa i les diferents resolucions.
- L’originalitat en l’enfocament de la proposta. No es podrà presentar una mateixa proposta en diferents edicions del premi.
- La cura en la tria dels materials:
· Quantitat adequada: amb tot el material necessari però sense materials distractors que no aportin valor.
· Estètica de qualitat, que tingui una aparença atractiva i sigui estimulant des del punt de vista intel·lectual.
· Robustesa: elaborats amb material resistent que suporti l’ús continuat per part dels infants, a la Fira i a l’escola.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en el mateix acte de lliurament de premis i posteriorment a través dels webs del Lab 0_6 i del Rotary Club de Manresa-Bages.
El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
El concurs pot quedar desert.

més informació

UManresa - FUB
Estudis d'Educació Infantil
T. 93 877 41 79
rgimenez@umanresa.cat
Blog d'Educació UManresa