preinscripció i matrícula

Preinscripció

 

Per preinscriure’t al CFGS de Pròtesis Dentals cal que:

 

  • Fotocòpia del DNI
  • Currículum Vitae

 

Matrícula

 

Per realitzar la matrícula, et caldrà presentar la documentació següent:

 

 

Si ets menor d'edat, també hauràs de presentar:

 

  • l'original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • l'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)

 

Els tràmits es poden fer:

 

  • Personalment, venint a les nostres instal·lacions, de l'avinguda Bases de Manresa, 1 de Manresa (edifici FUB2)
  • Per telèfon, al 93-875-73-88 (la documentació s'ha de fer arribar per correu-e, a campusprofessional@umanresa.cat)