pla d'estudis Mestre en Educació Infantil

titulació de graduat en Mestre d'Educació Infantil per la UVic-UCC

Educació Infantil - 4t curs

 

Didàctica de coneixement del medi II 6 ECTS
Didàctica matemàtica II 6 ECTS
Literatura infantil 3 ECTS
Optativa III 6 ECTS
Optativa IV 6 ECTS
Optativa V 6 ECTS
Pràctiques III 18 ECTS
Treball de Final de Grau 9 ECTS