organització acadèmica

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa
CARLOTA RIERA I CLARET
criera@umanresa.cat

 

Direcció dels Estudis d'Infermeria
CARME VALIENTE I BALLESTEROS
cvaliente@umanresa.cat

 

Coordinadora de Màster
AIDA CAMPS
acamps@umanresa.cat

 

Coordinador de TFM
XAVIER GIRONÈS
Xgirones@umanresa.cat

 

Secretària de Màster
MERCÈ CASTRO I COLLDEFORNS
mcastro@umanresa.cat