notes de tall

No hi ha una nota mínima d'admissió preestablerta. La nota de tall la marca l'últim alumne que apareix en la "llista d'admesos" després del procediment de preinscripció.

 

Les "notes de tall" són orientatives, poden variar d'un curs a un altre. Les titulacions amb "notes de tall" altes són aquelles que tenen més demanda que places oferides.

 

La nota d'admissió màxima que poden obtenir els estudiants és de 14 punts (10 punts de la fase general de selectivitat més 4 punts addicionals corresponents a la fase específica).

 

Les "notes de tall" del contingent general són de referència per a alumnes procedents d'estudis de batxillerat i d'estudis de Formació Professional.

 

Els alumnes procedents d'estudis de FP podran presentar-se a la fase específica voluntària de selectivitat per millorar la seva qualificació d'admissió fins a un màxim de 4 punts més.

 

notes de tall dels cursos anteriors

notes de tall