Mobilitat PAS i PDI

El programa inclou estades de mobilitat de docència, recerca i coordinació, englobades dins l’estratègia Rethinking Education. Aquest tipus de modalitat té una clara vocació d’internacionalització amb l’objectiu de millorar les capacitats formatives i educatives del professorat i els treballadors i treballadores de les institucions d’ensenyament superior.

 

Convocatòria 2016/2017 [>]