Matrícula cursos i monogràfics del Servei d'Idiomes

Cal formalitzar la matrícula a través de la pàgina web i abonar l’import del curs d’acord amb els corresponents terminis de pagament (únic o fraccionat), abans de l’inici del curs.

 

En cas contrari, es perdran tots els drets adquirits i es podrà assignar la plaça a un altre estudiant.

 

El pagament es pot portar a terme amb targeta de crèdit (pagament únic) o amb transferència bancària (pagament únic o fraccionat).

 

Anul·lació de la reserva de plaça

 

El Servei d’Idiomes de la UManresa es reserva el dret d’anul·lar els cursos si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En el cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre pagat del curs.

 

Anul·lació de la matrícula

 

En el cas que un alumne inscrit es doni de baixa un cop iniciat el curs, i només durant els 30 primers dies de curs, se li retornarà l’import abonat desprès de deduir-hi un 15% en concepte de despeses de matrícula.