Preinscripció i matrícula

Informació per als alumnes de nou accés a UManresa

Preinscripció

 

La preinscripció universitària s'ha de formalitzar per Internet a l'adreça https://accesuniversitat.gencat.cat.

 

Per accedir a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, igual que les universitats públiques catalanes, cal fer la preinscripció mitjançant el portal accesuniversitat.gencat.cat  de la Generalitat de Catalunya en els terminis corresponents.

 

Totes les gestions relacionades amb la preinscripció, tràmits, revisar i actualitzar els processos, consulta de resultats, reclamacions, matrícula, entre d’altres, les hauràs de fer a través d’aquest portal.

 

Tutorial per realitzar la preinscripció universitària:

 

Calendari

 

Dates pendents de confirmació.

 

 

Documentació necessària per a la matrícula

 

- Original i fotocòpia del document identificatiu (DNI, NIE o PASSAPORT).
- Document acreditatiu d'accés a la universitat (nota de les PAU o nota del Cicle Formatiu).
- Número de compte corrent bancari.
- Original i 2 fotocòpies del document acreditatiu en cas que siguis beneficiari d'exempcions o gratuïtats (família nombrosa especial, grau de discapacitat, matrícula d'honor).

 

Modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària

 

B. Pagament total en quatre terminis per domiciliació bancària

 

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 40%  de la matrícula + taxes
> 2n pagament novembre 2019: 20% de la matrícula
> 3r pagament gener 2020: 20% de la matrícula
> 4t pagament març 2020: 20% de la matrícula

 

* Matrícula de febrer
> 1r pagament en el moment de la matrícula
> 2n pagament al mes d'abril

 

C. Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA

> Crèdit de Banc Sabadell

> Crèdit de Caixa d'Enginyers

 

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.

És condició indispensable de la validesa de la matrícula el pagament corresponent a la prestació, servei o activitats descrits al full de matrícula. Si el pagament es fa fraccionadament, l’obligació estarà totalment satisfeta quan s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments. En tots els casos, serà imprescindible l'abonament de qualsevol rebut pendent com a condició prèvia per a la formalització de la nova matrícula i/o per a la sol•licitud de qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc).