Preinscripció i matrícula

Informació per als alumnes de nou accés a UManresa

Preinscripció

 

La preinscripció universitària per accedir a un dels graus del campus Manresa de la UVic-UCC es fa online a través del portal d'accés a la universitat de la Generalitat de Catalunya.

 

La primera convocatòria és del 23 de juny al 29 de juliol de 2020 (ambdós inclosos).

 

La preinscripció de setembre tindrà lloc els dies 8 i 9 d’octubre de 2020.

 

Totes les gestions relacionades amb la preinscripció, tràmits, revisar i actualitzar els processos, consulta de resultats, reclamacions, matrícula, entre d’altres, les hauràs de fer a través d’aquest portal.

 

Per a més informació consulta el tutorial per fer la preinscripció universitària en 3 passos:

 

Tutorial preinscripció universitària [>]

 

Matrícula

 

1a assignació - Places publicades el 6 agost de 2020

 

del 10 al 12 d’agost de 2020*, de les 9 a les 14h

Matrícula per a les places assignades en 1ª preferència

 

Un cop assignada la plaça caldrà confirmar la formalització de la matrícula, segons el calendari establert:

 

- Matrícula grau en Infermeria: 10 d’agost de 2020

- Matrícula grau en Fisioteràpia: 11 i 12 d'agost de 2020

- Matrícula graus en Podologia, ADE i Mestre en Educació Infantil: 12 d'agost de 2020

 

el 10 de setembre de 2020, de les 9 a les 14h

Matrícula dels estudiants que van fer del 6 al 10 d’agost el tràmit "d’Assignació definitiva".

 

2a assignació - Places publicades el 18 de setembre de 2020

 

del 21 al 23 de setembre de 2020, de les 9 a les 14h

Matrícula per a les places de la 2a assignació
 

 

* El campus Manresa de la UVic-UCC matricularà els assignats en primera preferència del 10 al 12 d'agost de 2020. Les universitats públiques faran la matrícula dels assignats en primera preferència del 7 al 10 de setembre de 2020.

 

 

Assignació de setembre - Places publicades el 16 d'octubre de 2020

 

19 i 20 d'octubre de 2020

Matrícula per les places de l'assignació de setembre

Calendari 2020

 

Preinscripció convocatòria juny 2020
Del 23 de juny al 29 de juliol (ambdós inclosos)

 

Publicació 1a assignació de places
6 d’agost de 2020

 

Matrícula 1a assignació (1a preferència)
del 10 al 12 d’agost de 2020

 

Matrícula dels estudiants que van fer del 6 al 10 d’agost el tràmit “d’Assignació definitiva”

10 de setembre de 2020

 

Publicació 2a assignació de places
18 de setembre de 2020

 

Matrícula 2a assignació
del 21 al 23 de setembre de 2020

 

Preinscripció convocatòria setembre 2020

8 i 9 d'octubre de 2020

 

Publicació assignació de places

16 d'octubre de 2020

 

Matrícula assignats

19 i 20 d'octubre de 2020

 

Publicació 1a reassignació de places

22 d'octubre de 2020

Documentació necessària per a la matrícula

 

- Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport
- Document acreditatiu d’accés a la Universitat (nota de les PAU o nota del Cicle Formatiu)
- Número de compte corrent bancari
- Original i fotocòpia del document acreditatiu en cas que siguis beneficiari d’exempcions o gratuïtats (família nombrosa especial, grau de discapacitat, matrícula d’honor)

 

Modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària

 

B. Pagament total en cinc terminis per domiciliació bancària

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 30% de la matrícula + despeses de gestió (125€) + assegurança (36,12€)
> 2n pagament octubre 2020: 25% de la matrícula
> 3r pagament desembre 2020: 15% de la matrícula
> 4t pagament febrer 2021: 15% de la matrícula
> 5è pagament abril 2021: 15% de la matrícula

 

* Matrícula de febrer
> 1r pagament en el moment de la matrícula
> 2n pagament al mes d'abril

 

C. Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA

> Crèdit de Banc Sabadell

> Crèdit de Caixa d'Enginyers

 

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.

És condició indispensable de la validesa de la matrícula el pagament corresponent a la prestació, servei o activitats descrits al full de matrícula. Si el pagament es fa fraccionadament, l’obligació estarà totalment satisfeta quan s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments. En tots els casos, serà imprescindible l'abonament de qualsevol rebut pendent com a condició prèvia per a la formalització de la nova matrícula i/o per a la sol•licitud de qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc).