preinscripció i matrícula

informació per als alumnes de nou accés a UManresa

preinscripció

 

La preinscripció universitària s'ha de formalitzar per Internet a l'adreça https://accesuniversitat.gencat.cat.

 

Per accedir a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, igual que les universitats públiques catalanes, cal fer la preinscripció mitjançant el portal accesuniversitat.gencat.cat  de la Generalitat de Catalunya en els terminis corresponents.

 

Totes les gestions relacionades amb la preinscripció, tràmits, revisar i actualitzar els processos, consulta de resultats, reclamacions, matrícula, entre d’altres, les hauràs de fer a través d’aquest portal.

 

Tutorial per realitzar la preinscripció universitària:

 

calendari

 

Preinscripció universitària

del 5 de juny al 2 de juliol de 2018

 

Publicació 1a assignació de places

11 de juliol de 2018

 

Tràmit "Assignació definitiva"

del 12 de juliol fins el 16 de juliol

 

Matrícula assignats en 1a preferència

del 13 al 18 juliol de 2018

 

Assignació instàncies i reclamacions i dobles correccions que entren el 1a preferència i tràmit "Assignació definitiva"

17 de juliol de 2018

 

Matrícula instàncies i reclamacions i dobles correccions que entren en 1a preferència i tràmit "Assignació definitiva"

18 de juliol de 2018

 

Publicació 2a assignació de places

24 de juliol de 2018

 

Tràmit "Continuar en el procés de reassignació de places"

del 24 de juliol al 31 d'agost (tots dos inclosos)

 

Matrícula 2a assignació

del 25 al 27 de juliol de 2018

 

 

Publicació 1a reassignació

4 de setembre de 2018

 

Matrícula 1a reassignació

del 6 al 7 de setembre de 2018

 

Publicació 2a reassignació

13 de setembre de 2018

 

Matrícula 2a reassignació

14 de setembre de 2018

 

Publicació 3a reassignació

19 de setembre de 2018

 

Matrícula 3a reassignació

20 de setembre de 2018

 

Preinscripció setembre

del 19 al 20 de setembre de 2018

 

Matrícula setembre

27 de setembre de 2018

 

Preinscripció octubre

del 3 al 5 d’octubre de 2018

 

Matrícula octubre

9 d'octubre de 2018

codis de preinscripció

 

Codi

Centres d'estudi

Universitat

Població

91042

Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa)

UVic - UCC

Manresa

91038

Educació Infantil (Campus Manresa)

UVic - UCC

Manresa

91041

Fisioteràpia (Campus Manresa)

UVic - UCC

Manresa

91043

Infermeria (Campus Manresa)

UVic - UCC

Manresa

91045

Podologia (Campus Manresa)

UVic - UCC

Manresa

documentació necessària per a la matrícula

 

- Original i fotocòpia del document identificatiu (DNI, NIE o PASSAPORT).
- Document acreditatiu d'accés a la universitat (nota de les PAU o nota del Cicle Formatiu).
- Número de compte corrent bancari.
- Original i 2 fotocòpies del document acreditatiu en cas que siguis beneficiari d'exempcions o gratuïtats (família nombrosa especial, grau de discapacitat, matrícula d'honor).
 

modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària

 

B. Pagament total en quatre terminis per domiciliació bancària

 

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 40%  de la matrícula + taxes
> 2n pagament novembre 2018: 20% de la matrícula
> 3r pagament gener 2019: 20% de la matrícula
> 4t pagament març 2019: 20% de la matrícula

 

* Matrícula de febrer
> 1r pagament en el moment de la matrícula
> 2n pagament al mes d'abril

 

C. Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA CX

> Crèdit de Banc Sabadell

 

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.

És condició indispensable de la validesa de la matrícula el pagament corresponent a la prestació, servei o activitats descrits al full de matrícula. Si el pagament es fa fraccionadament, l’obligació estarà totalment satisfeta quan s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments. En tots els casos, serà imprescindible l'abonament de qualsevol rebut pendent com a condició prèvia per a la formalització de la nova matrícula i/o per a la sol•licitud de qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc).