preinscripció i matrícula

informació per als alumnes de nou accés a UManresa

preinscripció

 

La preinscripció universitària s'ha de formalitzar per Internet a l'adreça https://accesuniversitat.gencat.cat.

 

Tutorial per realitzar la preinscripció universitària:

 

 

calendari

 

Preinscripció universitària

del 5 de juny al 2 de juliol de 2018

 

Publicació 1a assignació de places

11 de juliol de 2018 (aprox.)

 

Matrícula assignats en 1a preferència

del 13 al 18 juliol de 2018

 

Matrícula 2a assignació

del 25 al 27 de juliol de 2018

 

Preinscripció setembre

del 19 al 20 de setembre de 2018

 

Preinscripció octubre

del 3 al 5 d’octubre de 2018

matrícula

 

Un cop admesos al campus Manresa de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya, haureu de formalitzar la matrícula segons el vostre perfil com a estudiant de nou accés. Abans, però, és imprescindible que assistiu a les tutories que es realitzaran durant els dies de matrícula.

documentació necessària per a la matrícula

 

- Original i fotocòpia del document identificatiu (DNI, NIE o PASSAPORT).
- Document acreditatiu d'accés a la universitat (nota de les PAU o nota del Cicle Formatiu).
- Número de compte corrent bancari.
- Original i 2 fotocòpies del document acreditatiu en cas que siguis beneficiari d'exempcions o gratuïtats (família nombrosa especial, grau de discapacitat, matrícula d'honor).
 

modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària

 

B. Pagament total en quatre terminis per domiciliació bancària

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 40%  de la matrícula + taxes
> 2n pagament 2 de novembre: 20% de la matrícula
> 3r pagament 8 de gener: 20% de la matrícula
> 4t pagament 1 de març: 20% de la matrícula

 

* Matrícula de febrer
> 1r pagament en el moment de la matrícula
> 2n pagament al mes d'abril

 

C. Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA CX

> Crèdit de Banc Sabadell

 

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.

És condició indispensable de la validesa de la matrícula el pagament corresponent a la prestació, servei o activitats descrits al full de matrícula. Si el pagament es fa fraccionadament, l’obligació estarà totalment satisfeta quan s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments. En tots els casos, serà imprescindible l'abonament de qualsevol rebut pendent com a condició prèvia per a la formalització de la nova matrícula i/o per a la sol•licitud de qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc).