preinscripció i matrícula

informació per als alumnes de nou accés a UManresa

preinscripció

 

La preinscripció universitària s'ha de formalitzar per Internet a l'adreça https://accesnet.gencat.cat.

 

 

calendari

 

Preinscripció juliol:

  • Període preinscripció: del 6 de juny al 3 de juliol de 2017.

 

Preinscripció setembre:

  • Període preinscripció: del 20 al 21 de setembre de 2017.

Un cop admesos al campus Manresa de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya, haureu de formalitzar la matrícula segons el vostre perfil com a estudiant de nou accés. La vostra matrícula serà assistida a les instal·lacions d'UManresa. Abans, però, és imprescindible que assistiu a les tutories que es realitzaran durant els dies de matrícula.

documentació necessària per a la matrícula

 

Original i fotocòpia del document identificatiu (DNI, NIE o PASSAPORT)
Document acreditatiu d'accés a la universitat
Número de compte corrent bancari
Original i 2 fotocòpies del document acreditatiu d'exempcions o gratuïtats

modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària

 

B. Pagament total en quatre terminis per domiciliació bancària

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 40%  de la matrícula + taxes
> 2n pagament 4 de novembre: 20% de la matrícula
> 3r pagament 9 de gener: 20% de la matrícula
> 4t pagament 6 de març: 20% de la matrícula

 

C. Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

> Crèdit de La Caixa

> Crèdit de Catalunya Caixa

> Crèdit de Banc Sabadell

 

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.

És condició indispensable de la validesa de la matrícula el pagament corresponent a la prestació, servei o activitats descrits al full de matrícula. Si el pagament es fa fraccionadament, l’obligació estarà totalment satisfeta quan s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments. En tots els casos, serà imprescindible l'abonament de qualsevol rebut pendent com a condició prèvia per a la formalització de la nova matrícula i/o per a la sol•licitud de qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc).