Màsters i postgraus Logopèdia
Màsters i Postgraus Logopèdia

MÀSTERS

 

Màster en Motricitat orofacial [>]

L'objectiu del màster és preparar els estudiants per a la detecció, avaluació, diagnòstic i intervenció en els diferents trastorns de la motricitat i sensibilitat orofacial.

 

Màster Universitari en Metodologia de la Simulació aplicada als professionals de Ciències de la Salut i Socials [>]

L'objectiu general del màster és conèixer i saber aplicar la metodologia de simulació com a eina generadora de canvi, transformació i millora de les competències professionals (tècniques, relacionals, de gestió, etc.) i el desenvolupament de processos organitzatius enfocats a l'excel.lència.

 

 

POSTGRAUS

 

Postgrau en Disfàgia Orofaríngia [>]

L'objectiu és proporcionar als estudiants els coneixements teòrics i les habilitats pràctiques per avaluar els pacients amb trastorns de la deglució, proporcionar els coneixements per dissenyar, planificar i organitzar un Pla d'Intervenció adaptat a les necessitats individuals de cada usuari amb disfàgia i actualitzar els mètodes d'exploració i d'intervenció en la disfàgia.

 

Postgrau en Lideratge, habilitats directives i desenvolupament directiu en organismes de salut [>]

Aquest postgrau s'orienta a acompanyar el desenvolupament de comandaments i directius, facilitant coneixements, tècniques, metodologies, eines, que promoguin l´impuls del seu lideratge, de la gestió de la seva activitat i la direcció d´equips de treball de manera més eficient.

 

contacta ara