Màsters i postgraus Infermeria
Màsters i postgraus Infermeria

MÀSTERS

 

Màster en Emergències Extrahospitalàries - Edició Manresa [>]

Aquest màster dóna resposta a la necessitat de formació en aquest àmbit. El seu objectiu és oferir als professionals sanitaris (metges i infermeres) la formació necessària per tal que desenvolupin els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries que els han de permetre oferir una atenció integral a les victimes en situacions d’emergència en l’àmbit extrahospitalari.

 

Màster en Atenció integral al pacient en l'àmbit quirúrgic [>]

L'objectiu del Màster és dotar dels coneixements teòrics necessaris per assolir la competència en infermeria quirúrgica. A part de reforçar i adquirir habilitats necessàries per exercir com a infermer/a en l'àmbit quirúrgic i afavorir el treball en equip tant a nivell de infermeria com a nivell interdisciplinari. El Màster també promou la cura integral al pacient i dóna les eines necessàries per evitar i detectar precoçment qualsevol complicació dins l`àmbit quirúrgic.

 

Màster en Infermeria d'anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor [>]

Entre els objectius d'aquest Màster trobem els de conèixer les funcions d'infermeria en una àrea d'anestèsia i reanimació, adquirir coneixements teòrics sobre tipus d'anestèsia, conèixer les implicacions legals i ètiques en l'àmbit de l'anestesiologia, aprendre a realitzar correctament maniobres de reanimació cardiorespiratòria instrumentada i avançada o conèixer els diferents fàrmacs utilitzats en anestèsia i les seves indicacions.

 

Màster Universitari en Metodologia de la Simulació aplicada als professionals de Ciències de la Salut i Socials [>]

L'objectiu general del Màster és conèixer i saber aplicar la metodologia de simulació com a eina generadora de canvi, transformació i millora de les competències professionals (tècniques, relacionals, de gestió, etc.) i el desenvolupament de processos organitzatius enfocats a l'excel.lència.

 

Màster en Emergències extrahospitalàries - Edició Balears [>]

L'objectiu és oferir als professionals sanitaris (metges i infermers) la formació necessària per tal que desenvolupin els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries que els han de permetre oferir una atenció integral a les víctimes de situacions d'emergència en l'àmbit extrahospitalari. Per assolir aquest objectiu el Màster es planteja des d'una vessant totalment professionalitzadora i a partir d'una metodologia fonamentalment pràctica i aplicada, a partir de l'estudi de casos i amb pràctiques de simulació.
 

Màster el Coaching i Salut [>]

Inclou el Postgrau en Coaching Personal i el Postgrau en Coaching en Salut.

 

 

POSTGRAUS

 

Postgrau en Coaching personal [>]

El coaching és el procés d’acompanyar a una persona des d’una situació actual a un altra desitjada, ajudant-la a aconseguir o assolir els seus objectius.

 

Postgrau en Direcció i gestió de persones i desenvolupament del talent a les organitzacions de salut [>]

Entre els objectius del Màster hi ha el d'oferir uns coneixements amplis i actualitzats sobre les polítiques, actuals i futures, de desenvolupament de persones a les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials. També impulsar les polítiques i les estratègies de recursos humans més adients per donar resposta als reptes estratègics de la nostra organització, o conèixer les principals eines i metodologies en desenvolupament de persones a les organitzacions.

 

Postgrau en Lideratge, habilitats directives i desenvolupament directiu en organismes de salut [>]

Aquest postgrau s´orienta a acompanyar el desenvolupament de comandaments i directius, facilitant coneixements, tècniques, metodologies, eines, que promoguin l´impuls del seu lideratge, de la gestió de la seva activitat i la direcció d´equips de treball de manera més eficient.

 

Postgrau en Coaching en Salut [>]

Postgrau en Gestió clínica avançada [>]

Postgrau en Gestió del client i atenció a l'usuari [>]

Postgrau en Direcció i Gestió de projectes en organitzacions sanitàries [>]

Postgrau en Direcció i gestió de centres sociosanitaris i d'Atenció a persones amb Dependència [>]

Postgrau en Seguretat i Qualitat assistencial i legal [>]

contacta ara