Màsters i postgraus Empresa
Màsters i postgraus Empresa

MÀSTERS

 

Màster en Administració i Direcció d'Empreses (MBA) [>]

El Màster s’adreça, en general, a empresaris, directius, tècnics, diplomats, llicenciats o graduats que volen actualitzar o adquirir coneixements per exercir responsabilitats directives en entorns empresarials.

 

Màster en Direcció comptable, financera i tributària [>]

L'objectiu general del Màster en Comptabilitat, Finances i Fiscalitat és l'adquisició per part de l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica i a la formació de professionals capaços d'exercir tasques de gestió económicofinancera de l'empresa, assessorament fiscal en matèria empresarial i gestió comptable.

 

Màster Universitari en Metodologia de la simulació aplicada als professionals de Ciències de la Salut i Socials [>]

L'objectiu general del Màster és conèixer i saber aplicar la metodologia de simulació com a eina generadora de canvi, transformació i millora de les competències professionals (tècniques, relacionals, de gestió, etc.) i el desenvolupament de processos organitzatius enfocats a l'excel.lència.

 

Màster en Intel·ligència Emocional i Programació Neurolingüística [>]

Inclou el Postgrau en Intel·ligència Emocional i el Postgrau en Programació Neurolingüística.

 

Màster Internacional en Business-Life Coaching [>]

Inclou el Postgrau en Life Coaching d'Identitat i el Postgrau en Executive and Business Coaching.

 

Màster en Direcció de RRHH, desenvolupament i gestió del talent a les organitzacions [>]

Inclou el Postgrau en Direcció de RRHH. Gestió de persones a les organitzacions i el Postgrau en Desenvolupament i gestió del talent a les organitzacions.

 

 

POSTGRAUS

 

Postgrau en Comptabilitat i Finances [>]

Aquest programa ofereix als participants els elements d’especialització necessària en l’àmbit de la direcció comptable i financera de l’empresa, amb una visió àmplia que inclou, entre d´altres, l’operativa diària, la consolidació i també l’auditoria.

 

Postgrau en Comptabilitat i Fiscalitat [>]

Aquest postgrau ofereix formació específica i de qualitat sobre el sistema tributari actual pensada per a graduats i professionals que es vulguin especialitzar en aquest àmbit. La complexitat i el dinamisme del sistema tributari i comptable justifiquen plenament una proposta formativa com aquesta, que s’ha consolidat al llarg de les edicions precedents, i que dóna resposta a les demandes actuals de les empreses i professionals del territori.

 

Postgrau en Partnership, Membership, Leadership & Entrepreneurship [>]

Partnership, Membership, Leadership & Entrepreneurship són conceptes sobre els quals reposa l’empresa moderna. Mitjançant la introducció d’aquestes capacitats competitives, l’empresa és capaç d’assolir cotes més altes de desenvolupament organitzatiu i al final oferir més valor a la societat que l’acull. En aquest postgrau s’abordaran els principals fonaments de Partnership, Membership, Leadership & Entrepreneurship així com les tècniques més innovadores per gestionar-los.

 

Postgrau en Direcció i Gestió d'empreses ecològiques [>]

L’elaboració i comercialització de productes ecològics ha experimentat un gran creixement els darrers anys al nostre país. Comparant aquesta evolució amb altres països propers tot sembla indicar que el potencial d’aquest sector és molt notable. Per aquest motiu, comptar amb professionals especialitzats en la filosofia empresarial ecològica, molt específica i singular, constitueix una necessitat i alhora una excel·lent  oportunitat de desenvolupament professional. 

 

Postgrau en Direcció de Recursos Humans. Gestió de persones a les organitzacions [>]

El Postgrau ofereix formació als graduats i professionals que vulguin especialitzar-se en la direcció i gestió de l’àrea de Recursos Humans a les empreses i institucions. Els seus continguts s´adrecen al desenvolupament de les competències professionals pròpies per dirigir, gestionar, actuar i prendre decisions amb visió estratègica i organitzativa de l´empresa a partir del lideratge de persones i equips de treball.

 

Postgrau en Coaching personal [>]

El coaching és el procés d’acompanyar a una persona des d’una situació actual a un altra desitjada, ajudant-la a aconseguir o assolir els seus objectius.

 

Postgrau en Direcció i gestió de persones i desenvolupament del talent a les organitzacions de salut [>]

Entre els objectius del Màster hi ha el d'oferir uns coneixements amplis i actualitzats sobre les polítiques, actuals i futures, de desenvolupament de persones a les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials. També impulsar les polítiques i les estratègies de recursos humans més adients per donar resposta als reptes estratègics de la nostra organització, o conèixer les principals eines i metodologies en desenvolupament de persones a les organitzacions.

 

Postgrau en Lideratge, habilitats directives i desenvolupament directiu en organismes de salut [>]

Aquest postgrau s´orienta a acompanyar el desenvolupament de comandaments i directius, facilitant coneixements, tècniques, metodologies, eines, que promoguin l´impuls del seu lideratge, de la gestió de la seva activitat i la direcció d´equips de treball de manera més eficient.

 

Postgrau en Gestió de Fundacions i Associacions [>]

El postgrau pretén dotar d'eines teòriques i pràctiques els directius de fundacions i associacions sense ànim de lucre per ajudar-los a millorar la gestió de les seves institucions.

 

 

Postgrau en Intel·ligència emocional [>]

Postgrau en Programació neurolingüística [>]

Postgrau en Life Coaching d'Identitat [>]

Postgrau en Executive and Business Coaching [>]

Postgrau en Direcció de RRHH. Gestió de persones a les organitzacions [>]

Postgrau en Desenvolupament i gestió del talent a les organitzacions [>]

Postgrau en Lideratge i Desenvolupament directiu [>]

Postgrau en Direcció i gestió d'empreses vitivinícoles [>]

 

contacta ara