Màster Universitari en Metodologia de la Simulació aplicada als professionals de Ciències de la Salut i Socials

El Màster Universitari en Metodologia de la Simulació aplicada als professionals de Ciències de la Salut i Socials pretén que els docents i professionals incorporin, desenvolupin i potenciïn una gran varietat d’estratègies i habilitats didàctiques, pedagògiques i professionals, amb l’objectiu que puguin treure el màxim rendiment d’aquesta metodologia en termes d’aprenentatge.

Model simulació

Simulació clínica

 

La simulació, com a metodologia docent, es fonamenta en diferents punts de vista sobre l’aprenentatge: experiencial, constructivista i col·laboratiu. Resulta bàsic conèixer-los per entendre i assolir aquesta nova mirada. Només així podrem aprofundir en l’optimització del cicle d’aprenentatge que es viu amb la simulació.

 

El Màster és totalment experiencial i interactiu i combina la creació de grups de discussió i anàlisi i una part no presencial on s’utilitzaran diferents estratègies i eines innovadores per donar riquesa a l’aprenentatge no presencial.

Informació general

ADREÇAT A

- Docents i investigadors universitaris (de l’àmbit de les Ciències de la Salut i les Ciències Socials) que desitgin conèixer en profunditat i dominar les metodologies de simulació per poder aplicar-les en les seves estratègies docents i en els seus projectes de recerca o als seus centres de simulació.

- Responsables de formació, de desenvolupament del talent i de recursos humans d’institucions diverses.

- Professionals assistencials i responsables de la millora dels equips de treball.

- Professors de pregrau amb especial interès a introduir metodologies innovadores en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

- Altres persones interessades en la metodologia de la simulació.
___
MODALITAT
Semipresencial
___
DURADA
60 ECTS
___
HORARIS
El 3r cap de setmana de cada mes:
Dijous i divendres de 9 a 20 h i dissabte de 9 a 14 h.
___
LLOC
Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic
Campus UManresa - Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Fundació Universitària del Bages
Av. Universitària, 4-6, 08242 Manresa (Barcelona)
___
ACREDITACIÓ
Màster universitari en metodologia de la simulació, expedit per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
Aquest Màster Universitari facilita l’accés a diferents programes de Doctorat.
___
CURS 100% BONIFICABLE
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. En el cas de que la formació es realitzi en horari laboral, l’empresa pot bonificar-se els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a PIF - Permís Individual de Formació.

preinscripció

La preinscripció al Màster Universitari es realitza del 25 de maig al 26 de setembre de 2017 o fins a exhaurir places.

 

Per fer-la efectiva cal enviar un correu-e a mastersimulacio@umanresa.cat amb la següent informació:

  • Currículum Vitae
  • Titulacions
  • Carta de motivació

 

Un cop rebuda la documentació, la coordinació del Màster es posarà en contacte per pactar una entrevista i posteriorment es comunicarà l'admissió.

 

matrícula

La matrícula al Màster Universitari es realitza del 25 al 29 de setembre de 2017.

Màster simulació
Master simulació
Màster Simulació
contacta ara
Sessió Briefing Simulació
Sessió simulació clínica
Sessió simulació empresa
Sessió simulació clínica

més informació i contacte

Facultat de Ciències de la Salut d'UManresa
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic
T. 93 875 73 48
mastersimulacio@umanresa.cat
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa