22/04/2017
10:00
JORNADA
INSTITUCIONAL
Share on Google+
Share on Linkedin

Visita a les instal·lacions (FUB1, FUB2, Clínica Universitària, Lab 0_6 i serveis del campus universitari) i informació sobre beques, allotjament, reconeixement de crèdits i informació sobre accés per a estudiants internacionals

De les 10h a les 14h

Inscripcions a>