Joan
Morales
Alcúdia

Llicenciat en Psicologia d’empresa (1992).
Doctorat en Psicologia social.
Docent a cicles formatius des de 2010.

Joan Morales Alcúdia