Grups de treball en Educació

Els grups de treball són espais de reflexió al voltant d’algun tema d'interès compartit per diferents mestres. Requereix el compromís dels participants de treballar-hi a partir de lectures, de la pròpia experiència a l’aula, d’ordenar i argumentar per escrit les idees, etc. És per aquest motiu que es certifiquen el doble d’hores de la presencialitat requerida. No són, doncs, cursos.

 

Es reuneixen mensualment en sessions de 2’30 hores (20 hores presencials) i donen dret a un certificat reconegut pel Departament d’Ensenyament de 40 hores, si es compleix amb l’assistència i el compromís de participació. Cada grup de treball decideix en quin format o de quina manera pot donar a conèixer els resultat de la tasca del curs: una entrada al blog, un article, una exposició, una sessió oberta a tothom, etc. Són oberts a mestres i professorat de totes les etapes educatives.

 

GRUP DE TREBALL SOBRE LA VIDA QUOTIDIANA A L'ESCOLA BRESSOL

 

Nom de l’activitat: Grup de treball de reflexió sobre la vida quotidiana a l’escola bressol

 

Objectius de l’activitat:

>> Crear una xarxa de persones amb interessos comuns on compartir inquietuds, experiències  i reflexions al voltant d’un tema comú: la vida quotidiana a l’escola bressol.

>> Conèixer i analitzar diferents experiències d’organització de la vida quotidiana a l’escola bressol.

>> Incorporar i avaluar en el dia a dia de l’escola bressol les reflexions dutes a terme al grup de treball amb el seu suport.

>> Donar a conèixer i intercanviar informació des diferents recursos, activitats, propostes, iniciatives,... d'actualitat relacionades amb l'educació en la petita infància.

>> Crear debat i discussió sobre un tema en comú per tal de donar resposta a les demandes i diferents situacions plantejades per les pròpies assistents.

 

Continguts de l’activitat:

>> El fer de cada dia com a experiència educativa

>> Organització de l’ambient, els espais i els materials necessaris en els moments de vida quotidiana.

>> Organització de diferents propostes educatives en el quotidià per assegurar el benestar i la seguretat de l’infant i ajudar-lo a satisfer les seves necessitats bàsiques, desenvolupar les seves capacitats motrius, cognitives i afectives en un ambient agradable i confortable.

>> Respecte cap als temps i els ritmes de l’infant.

>> Respecte vers l’autonomia de l’infant.

>> Reflexió sobre l’acompanyament  i la relació de l’adult durant les atencions de les necessitats físiques de l’infant (canvi de bolquer, alimentació, descans...), de les seves necessitats d’afecte, de moviment, d’autonomia...

>> Elaboració i intercanvi d’experiències i propostes.

 

Hores de durada: 40 hores (25 presencials +15 no presencials)

 

Dates de realització de l’activitat durant el curs 2019/20:

14 i 28 de novembre de 2019

12 de desembre de 2019

16 i 30 de gener de 2020

13 i 27 de febrer de 2020

5 i 19 de març de 2020

 

Horari de l’activitat: Dijous de 18’00 a 20’30

 

Nombre de places: 20

 

Formulari d'inscripció [>]

 

 

GRUP DE TREBALL EN NEUROEDUCACIÓ

 

Nom de l’activitat: Grup de treball: La neuroeducació emocional. Com optimitzar les nostres capacitats cognitives sense oblidar el nostre estat emocional.

 

Objectius de l’activitat:

>> Crear una xarxa de persones amb interès per la neuroeducació i la seva pràctica.

>> A partir dels coneixements que ens ofereix la neurociència ser capaços/es de crear dinàmiques per treballar a l’aula dels 0-18 anys i per adults.

>> Posar a la pràctica, entre una i altra sessió, les activitats creades per poder-les avaluar i millorar a la sessió següent.

>> Aportar la creativitat de les persones participants a les dinàmiques que s’han de dissenyar.

>> Dissenyar dinàmiques que contemplin diverses metodologies com: el joc, la música, la dansa, el teatre, l’expressió plàstica, el joc de rol, la reflexió, etc.

 

Funcionament:

>> Una primera part de marc teòric sobre neurociència a treballar en la sessió.

>> Creació, en grups especialitzats en les diferents etapes educatives, de dinàmiques per a treballar el marc teòric.

>> Posada en comú, anàlisi i recull de les activitats que durant els quinze dies hem dut a la pràctica per tal d’avaluar-les.

 

Hores de durada: 40 hores (21 presencials + 19 no presencials)

 

Dates de realització de l’activitat curs 2019-20

23 de gener de 2020

13 de febrer de 2020

5 de de març de 2020

26 de març de 2020

16 de abril de 2020

14 de maig de 2020

28 de maig de 2020

 

Horari de l’activitat: Dijous, de 18’00 a 21’00

 

Nombre de places: 25

 

Formulari d'inscripció [>]

 

 

VOLEU FORMAR PART D'UN GRUP DE TREBALL EN EDUCACIÓ?

Si voleu formar part d'un grup de treball en educació existent o bé proposar la creació d'un de nou, podeu escriure un missatge amb la vostra proposta a: cife@umanresa.cat