Formació de Curta Durada

cursos i jornades de l'àmbit de la Podologia

Icones
Torn 1: del 18 de setembre de 2017 al 2 de febrer de 2018 // Torn 2: del 5 de febrer 2018 al 15 de juny de 2018
16 i 17 de març de 2018