Formació de Curta Durada

cursos i jornades de l'àmbit d'Empresa

Programa de Gestió i Desenvolupament Empresarial
Diploma en Habilitats directives en la Gestió d'entitats de l'Econonomia Social
Icones
Empresa
Calendari: octubre i novembre de 2017
Calendari: del 8 de novembre de 2017 al 21 de febrer de 2018
del 16 d'octubre de 2017 al 4 de juny de 2018
Calendari: del 20 d'octubre de 2017 al 15 de juny de 2018
Calendari: del 18 d'octubre de 2017 al 20 de juny de 2018
Calendari: del 19 d'octubre de 2017 al 16 de novembre de 2017
Calendari: del 23 de novembre del 2017 al 8 de març del 2018
Calendari: del 15 de març del 2017 al 3 de maig del 2018
Calendari: del 10 de maig del 2018 al 21 de juny del 2018