Formació de Curta Durada

Cursos i jornades de l'àmbit d'Emergències
Cursos i jornades de l'àmbit de la Simulació
Cursos i jornades de l'àmbit de la Fisioteràpia
Cursos i jornades de l'àmbit Dental
Cursos i jornades de l'àmbit de la Podologia
Cursos i jornades de l'àmbit de l'Empresa