09/11/2019
9:00

Formació a càrrec de Fàtima Dalmau, mestra d’educació infantil a l’Escola Camins de Banyoles, i formadora de mestres a l’àrea Steam

Més informació