Curs rus A2.2 (continuació)

Modalitat: Presencial.

 

Durada: 60 hores.

 

Presentació: Aquest curs de rus està planificat per acabar de consolidar els coneixements dels alumnes que el curs anterior hagin cursat el monogràfic de rus de nivell A2.2. La pràctica ampliada d’aspectes gramaticals i de la destresa comunicativa converteix aquest curs en la plataforma ideal per poder abordar el nivell B1 de cara al proper any acadèmic.

 

L´alumne tindrà un domini general de l´idioma per poder mantenir una activitat comunicativa en qualsevol situació pròpia de la seva vida quotidiana. Comprendre la informació principal d´una informació clara i estàndards sobre temes familiars que es poden trobar regularment a la feina, durant el temps lliure, etc. L´alumnat desenvoluparà estratègies comunicatives adquirides en els nivells anteriors; ampliarà el grau de coneixement d´aspectes socials i culturals que afavoreixin aprenentatge de rus.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Sistema d'avaluació: El sistema d’avaluació té en compte el progrés de l’alumne durant el curs i també l’assoliment dels objectius marcats en el programa. Per tal de superar el curs es imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes).

 

Horari: Dimecres de 19.00 a 21.00 hores.

 

Calendari: Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018.

 

Lloc: Fundació Universitària del Bages – UManresa.

 

Preu: Preu curs 335€
           Alumnes Grau FUB 268€
           Exalumnes Grau FUB 301,50€
           Institucions vinculades a la FUB 301,50€

En el cas de les institucions vinculades a la FUB caldrà acreditar-ho.

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 10 al 27 de juliol i de l’1 al 22 de setembre de 2017.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat d’assistència. L'expedició d'aquesta certificació és gratuïta.

 

Matrícula online
Si no ets estudiant d’UManresa o no recordes el teu NIU i contrasenya.
Si ets estudiant d’UManresa i recordes el teu NIU i contrasenya.