Curs japonès nivell A1.2

Modalitat: Presencial.

 

Durada: 60 hores.

 

Presentació: Aquest curs és la continuació del nivell A1.1 i l’alumne treballarà, a través d’una metodologia interactiva i comunicativa, les quatre destreses lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure), a més del coneixement de la gramàtica i el vocabulari d’acord amb aquest nivell.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Sistema d'avaluació: El sistema d’avaluació té en compte el progrés de l’alumne durant el curs i també l’assoliment dels objectius marcats en el programa. Per tal de superar el curs es imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes).

 

Horari: Dimecres, de 19.00 a 21.00 hores.

 

Calendari: Del 4 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018.

 

Lloc: Fundació Universitària del Bages – UManresa.

 

Preu: Preu curs 335€
           Alumnes Grau FUB 268€
           Exalumnes Grau FUB 301,50€
           Institucions vinculades a la FUB 301,50€
En el cas de les institucions vinculades a la FUB caldrà acreditar-ho.

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 10 al 27 de juliol i de l’1 al 22 de setembre de 2017.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat d’assistència. L'expedició d'aquesta certificació és gratuïta.

 

Matrícula online
Si no ets estudiant d’UManresa o no recordes el teu NIU i contrasenya.
Si ets estudiant d’UManresa i recordes el teu NIU i contrasenya.