Curs intensiu Anglès B2.2

Modalitat: Presencial.

 

Durada: 90 hores (68 hores presencials i 22 hores de treball autònom).

 

Presentació: Curs amb un enfocament funcional i una metodologia operativa-participativa. Els objectius generals del curs són assolir els principals coneixements descrits en el nivell B2.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Requisits previs: Cal acreditar el nivell anterior al qual us voleu matricular o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta. Prova de nivell d'anglès [>].

 

Sistema d'avaluació: El sistema d'avaluació es basa en una avaluació contínua i un examen final. Aquest examen, presencial i obligatori, representa el 60% de la nota del curs i cal aprovar-lo amb un 6. L'avaluació contínua, basada en les activitats formatives portades a terme durant el curs, representa un 40% de la nota final però només s'aplicarà en cas d'aprovar l'examen. Per tal de superar el curs també és imprescindible l'assistència a un 80% de les classes, en conformitat amb la política d'assistència del Servei d'Idiomes UManresa.

 

Calendari: Del 3 al 25 de juliol de 2017.

 

Horari: De dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 hores.

 

Preu: 395€.

 

Lloc: Servei d'Idiomes UManresa.

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 24 d’abril al 23 de juny de 2017.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVIC-UCC amb segell CERTACLES. L'expedició d'aquesta acreditació té un cost de 25€. Aquest curs està reconegut com a formació permanent del professorat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Matrícula online

 

Per matricular-te necessites un NIU (Número d'Identificació Universitària).

Inscripció amb NIU

Si ets estudiant d'UManresa i recordes
el teu NIU i contrasenya.

Inscripció sense NIU

Si no ets estudiant d'UManresa o no
recordes el teu NIU i contrasenya.