Congrés Ciència a les primeres edats

Compartir coneixement. Millorar col·lectivament

Els estudis de Mestre d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, en col·laboració amb el Lab 0-6, el centre de descoberta, recerca i documentació per a l'educació científica a les primeres edats, organitza un congrés sobre ciència i educació infantil amb l'objectiu d'oferir un marc de reflexió sobre l’activitat de sensibilització científica en l’etapa dels 0 als 6 anys.

 

Alhora vol facilitar l’intercanvi d’experiències i coneixements sobre ciència a les primeres edats entre tècnics en educació infantil, siguin titulats o bé en procés de formació. El congrés també ofereix recursos didàctics per treballar la ciència a l’aula i promou el treball d’experimentació i recerca educativa entre els tècnics en educació infantil.

 

Adreçat a: els alumnes que estiguin cursant primer o segon del CFGS d’Educació Infantil en centres d’ensenyament de Catalunya durant el curs 2018-2019 o els Tècnics Superiors en Educació Infantil que treballin en centres educatius de Catalunya.

 

Dia: 10 d’abril de 2019

 

Hora: 15.30h a 19.30h

 

Lloc: Edifici FUB2 del campus Manresa de la UVic-UCC (Fundació Universitària del Bages)

 

Preu: Gratuït

taller educació infantil

Modalitats de participació

El congrés preveu diferents modalitats de participació:

- Assistència i participació al programa d’activitats
- Presentació d’un pòster
- Presentació d’una comunicació

 

Indicacions per a la presentació de pòsters

Els pòsters són presentacions que recullen en format gràfic i de manera resumida els resultats d’una experiència o recerca educativa. Almenys un dels autors del pòster haurà d’exposar-ne el contingut durant el congrés.

 

El pòster s’ha de fer arribar en un format A2 (420 x 594 mm) en un arxiu pdf a umanresa@umanresa.cat, indicant en l’assumpte del missatge “Póster – Congrés Ciència a les primeres edats”.

 

Indicacions per a la presentació de comunicacions

Les comunicacions són exposicions orals breus dels resultats d’una experiència o recerca educativa.

 

El contingut de la comunicació s’ha de fer arribar en un arxiu pdf de no més de 4 pàgines a umanresa@umanresa.cat, indicant en l’assumpte del missatge “Comunicació – Congrés Ciència a les primeres edats”.

 

Temes

Els pòsters i comunicacions han de tractar d’algun dels temes següents:

- L’actitud investigadora en els infants
- El paper de l’adult en l’educació científica dels infants
- Ciència i educació infantil: materials i recursos innovadors
- Ciència inclusiva (infància en risc d’exclusió, multiculturalitat, gènere)
- Espais i experiències de ciència a l’escola
- Espais i experiències de ciència fora de l’escola

 

Continguts

Tant els pòsters com els escrits de presentació de les comunicacions han de contenir els apartats següents:

- Descripció breu de l’experiència o la recerca (en què ha consistit l’experiència o recerca)
- Marc teòric (quines teories educatives donen suport a l’experiència o recerca)
- Objectius (què es pretenia demostrar amb l’experiència o recerca)
- Metodologia (com s’ha fet, quines eines s’han utilitzat)
- Resultats (què ha passat)
- Avaluació / Conclusions

 

Terminis

El termini per inscriure’s al congrés finalitza el 15 de desembre de 2018.

El termini per a l’enviament dels pòsters i les comunicacions finalitza el 3 de març de 2019.

Les persones que hagin enviat un pòster o comunicació per ser presentat al congrés rebran confirmació sobre la seva acceptació abans del 20 de març de 2019.

 

Acreditació

La Facultat de Ciències Socials de Manresa acreditarà l’assistència de tots els participants, amb mencions específiques per a aquells que presentin pòsters i/o comunicacions.

 

Comitè científic

El comitè científic proposa el programa de continguts i activitats del congrés. També realitzarà la selecció dels pòsters i comunicacions que s’hi presentaran. Està integrat per:

- Dra. Montserrat Pedreira, directora dels estudis d’Educació Infantil d’UManresa
- Dr. Gabriel Lemkow, professora dels estudis d’Educació Infantil d’UManresa
- Dra. Dolors Vázquez, professora dels estudis d’Educació Infantil d’UManresa
- Laura Torreguitart, coordinadora del CFGS d’Educació Infantil del Campus Professional UManresa

 

Secretaria del congrés

Les demandes d’informació sobre el congrés es poden adreçar a:

Núria Cabrera

UManresa - FUB

Avinguda de les Bases de Manresa, 1

08242 Manresa

umanresa@umanresa.cat

93 875 73 88