Comissions

Els òrgans de govern de la FUB s’estructuren en un Comitè de direcció, en diverses comissions i també en les juntes d’estudi.

Des dels seus diferents àmbits d’actuació, tots els òrgans vetllen pel bon funcionament del centre universitari, amb l’objectiu últim d’aconseguir una formació acadèmica de qualitat.

Comitè de Direcció

Valentí Martínez (director general)
Miquel Rodríguez (gerent)
Imma Ubiergo (adjunta a Direcció General)
Jordi Conca (director d'Estudis d'Empresa)
Montserrat Pedreira (directora d'Estudis d'Educació Infantil)
Teresa Solé (directora Clínica Universitària)
Carlota Riera (directora Escola Universitària de Ciències de la Salut)
Oscar Dalmau (responsable Escola de Formació Contínua)
Sílvia Mas (directora de Qualitat i Serveis Acadèmics)
Àngels Fusté (responsable de Comunicació i Noves Línies de Negoci)
Mireia Tebar (secretària direcció general)

Juntes d'estudis

JUNTA DE CENTRE ESCOLA UNIVERSITÀRIA CIÈNCIES DE LA SALUT (EUCS)
Carlota Riera (directora Escola Universitària de Ciències de la Salut)
Carme Valiente (sotsdirectora d'Infermeria)
Gonzalo Lorza (sotsdirector de Fisioteràpia)
Mireia Torralba (sotsdirectora de Logopèdia)
Xavier Dídac Ortas Deunosajut (sotsdirector de Podologia)
Teresa Solé (directora Clínica Universitària)
Núria Nuñez (secretària de direcció dels estudis)

JUNTA D'ESTUDIS D'EMPRESA
Jordi Conca (director d'Estudis d'Empresa)
Marc Bernadich (coordinador de TFG)
David Sanclimens (coordinador de pràctiques)
Jordi Rojas (coordinador de grau)
Concepció Medrano (secretària dels estudis)

JUNTA D'ESTUDIS D'EDUCACIÓ INFANTIL
Montserrat Pedreira (directora d'Estudis d'Educació Infantil)
Sílvia Mampel (coordinadora del grau)
Imma Brugarolas (coordinadora Pràcticum IV)
Carme Bosch (coordinadora de pràctiques)
Anna Carballo (coordinadora del Campus Infantil)
Jordi Cantons (responsable Treball Fi de Grau)
Gabriel Lemkow (responsable d'intercanvis)
Ricard Giménez (secretari dels estudis)

Comissió de Grau

Carlota Riera (directora Escola Universitària de Ciències de la Salut)
Jordi Conca (director d'Estudis d'Empresa)
Montserrat Pedreira (directora d'Estudis d'Educació Infantil)
Sílvia Mas (directora de Qualitat i Serveis Acadèmics)
Magda Monserdà (responsable de Gestió Acadèmica)
Carme Valiente (sotsdirectora d'Infermeria)
Gonzalo Lorza (sotsdirector de Fisioteràpia)
Mireia Torralba (sotsdirectora de Logopèdia)
Xavier Dídac Ortas (sotsdirector de Podologia)
Núria Nuñez (secretària de direcció dels estudis)

Comissió de Qualitat

Sílvia Mas (directora de Qualitat i Serveis Acadèmics i responsable d'intercanvis)
Miquel Rodríguez (gerent)
Jordi Conca (director d'Estudis d'Empresa)
Montserrat Pedreira (directora de l'Escola d'Educació Infantil)
Teresa Solé (directora de la Clínica Universitària)
Carlota Riera (directora Escola Universitària de Ciències de la Salut)
Magda Monserdà (responsable de secretaria acadèmica)
Maribel Puga (responsable de gestió econòmica)
Toni Prada (responsable de Serveis generals i infraestructures)
Gerard Soler (responsable de Sistemes d'Informació)
Àngels Fusté (responsable de Comunicació i noves línies de negoci)
Carles Rodríguez (representant del professorat)
Representant de l'alumnat
Núria Nuñez (secretària de la Comissió de Qualitat)

Comissió d'Intercanvis

Sílvia Mas (responsable intercanvis FUB)
Coco Vilaseca (coordinadora intercanvis FUB)
Jordi Franch (coordinador d'intercanvis Estudis d'Empresa)
Griselda González (coordinador d'intercanvis Fisioteràpia)
Mireia Torralba (coordinadora d'intercanvis Logopèdia)
Gabriel Lemkow (coordinador d'intercanvis d'Educació Infantil)
Xavier Ortas (coordinador d'intercanvis de Podologia)
Isabel Santa (secretària intercanvis FUB)

Comissió de Formació Contínua

Oscar Dalmau (responsable de l’Escola de Formació Contínua)
Marta Morros (coordinadora de l’Escola de Formació Contínua)
Sílvia Crespiera (Coordinadora de l’Escola de Formació Contínua)
Carlota Riera (directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut)
Jordi Conca (director d'Estudis d'Empresa)
Montserrat Pedreira (directora Escola d'Educació Infantil)
Sílvia Mas (directora de Qualitat i Serveis Acadèmics)
Carme Valiente (sotsdirectora d'Infermeria)
Gonzalo Lorza (sotsdirectora de Fisioteràpia)
Mireia Torralba (sotsdirectora de Logopèdia)
Xavier Dídac Ortas (sotsdirector de Podologia)
Silvia Puigdellívol (Secretària de la Comissió)