contacte

Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya - Campus Manresa
Avinguda Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
cisarc@umanresa.cat