aliances

cooperem des de l'expertesa

El CISARC manté relacions de cooperació a diferents nivells per aprofitar sinèrgies d'altres actors del sector i impulsar projectes ambiciosos.

xarxa internacional de centres de simulació clínica

El CISARC és un dels 500 centres de simulació clínica que hi ha al món, vinculats a universitats o organitzacions sanitàries de prestigi reconegut. És un marc de relació que permet l'intercanvi d'experiències, projectes, docents, recursos, etc. A més facilitar la participació en projectes d'innovació internacional.

acord amb les patronals sanitàries de Catalunya

El CISARC, com a centre de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, aprofita les aliances estratègiques d'aquesta institució acadèmica i de la Fundació Universitària del Bages, amb La Unió - Associació d'Entitats Sanitàries i Socials i el Consorci de Salut i Social de Catalunya. Aquestes dues institucions representen a més de 120 organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials de Catalunya, que ocupen a més de 65.000 professionals de la salut. Aquest acord de col·laboració es vehicula a traves d'Unió Consorci Formació, una iniciativa conjunta de les dues patronals, que assegura una connexió estreta del CISARC amb el sector de la salut català.

consell acadèmic

El CISARC compta amb un consell acadèmic per tal de mantenir un contacte proper i periòdic amb diferents agents del sector salut amb l'objectiu de definir línies de treball futur. El consell acadèmic del CISARC està format per persones amb responsabilitats de direcció a diferents centres sanitaris de Catalunya i per representants acadèmics de la universitat en l'àmbit de Ciències de la Salut.