activitats

formació, innovació, recerca i consultoria

La simulació a les organitzacions de salut, d'acord amb la Society for Simulation in Healthcare, té a veure amb quatre propòsits principals, si bé no són els únics:

  • La formació
  • l'avaluació
  • la recerca
  • la integració del sistema de salut per facilitar la seguretat dels pacients

 

En aquest sentit, el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic és un entorn accelerador d'aprenentatges i d'experiències innovadores per a l'impuls de pràctiques clíniques eficients i segures.

desenvolupament d'equips d'alt rendiment clínic

El CISARC integra espais, recursos i equips d'alta complexitat tecnològica amb un equip de professionals preparat per conduir processos d'aprenentatge experiencial, que suposen una transformació profunda de la manera d'entendre la formació dels professionals de la salut.

L'ús de la simulació permet focalitzar la formació en aquelles necessitats o àmbits clau de millora específics de cada organització amb l'objectiu d'augmentar les pràctiques clíniques eficients i segures, tant per als pacients com per als professionals.

Els programes d'entrenament poden incorporar clínics específics (perfeccionament en una àrea o àmbit concret, com ara el perfeccionament en cirurgia podològica), circuits de simulació (amb diferents escenaris i recursos orientats a un desenvolupament competencial més ampli, com ara actuacions amb pacients malalts crònics d'alta complexitat) o altres focalitzades al desenvolupament i perfeccionament d'equips.

La formació, sigui en obert (per a qualsevol professional de la salut interessat), sigui a mida d'una organització, s'organitzen en col·laboració amb el Centre Internacional de Formació Contínua de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Poden tenir una durada variable, en funció dels objectius: des d'una matinal fins a programes formatius de llarga durada que condueixin a titulacions acadèmiques superiors de Postgrau o Màster universitari.

innovació clínica i suport a la recerca aplicada

La utilització d'espais i entorns de simulació permet, sense risc, dur a terme proves i iniciatives per contrastar l'eficiència i seguretat de noves maneres de fer en el treball d'equips multidisciplinars en el marc de processos clínics. Aquestes proves esdevenen especialment rellevants en la introducció de nova tecnologia, nous sistemes de treball, nous equipaments i/o recursos a la indústria o les empreses auxiliars del sector salut.

El CISARC posa a disposició dels departaments d'innovació i desenvolupament de nous productes de la indústria del sector salut les seves instal·lacions i expertesa per tal de dur a terme proves de producte. Així, poden avaluar-ne l'impacte, el grau de resposta, l'adequació a les necessitats de les organitzacions sanitàries, etc. En aquesta mateixa línia, està obert a la col·laboració amb aquestes empreses per impulsar projectes de recerca aplicada per desenvolupar línies de transferència de coneixement cap a les organitzacions de salut i la societat en general.

El CISARC no només treballa en l'àmbit de la innovació assistencial sinó també en el desenvolupament de la innovació metodològica en formació clínica, a partir de la simulació o de la innovació tecnològica aplicada a la salut (experimentant amb l'ús de tecnologia disruptiva i fent suport al desenvolupament de nous recursos tecnològics i digitals).

consultoria i desenvolupament de projectes amb simulació i innovació

La tecnologia i el coneixement del CISARC permeten dur a terme iniciatives i encàrrecs elaborats ad hoc per a empreses i organitzacions, tant per al seu ús intern com per acostar la seva activitat al conjunt de la societat.

Les activitats de consultoria del CISARC inclouen:

Disseny i producció d'eines i recursos digitals complementaris a la simulació presencial: realitat augmentada, utilització de dispositius mòbils (mobilitat, ubiqüitat), simulació no presencial.
Experimentació, prova, testeig: recreació d'escenaris per avaluar-los, documentar-los i, posteriorment, millorar-los a partir de la tecnologia, de modificació de processos, d'introducció de noves maneres de fer...
Disseny de projectes ad hoc: per donar resposta a necessitats concretes i específiques de les organitzacions.
Elaboració de recursos audiovisuals de salut: enregistrament de proves, de processos assistencials (reals o simulats), d'activitats clíniques, etc.