Carlota
Riera
Claret

Doctora en Psicologia Social
Màster en Educació i TIC e-learning
Llicenciada en Psicologia
Degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa
Professora d'Educació per a la Salut
Professora de RH

 

Carlota Riera Claret