activitats per a escoles

Activitats per a 2n cicle d’educació infantil (3-6)

 

Oferim un matí relaxat de propostes de ciència presentades en lliure elecció tot respectant la iniciativa de l’infant i una interacció fluïda i autoregulada tant amb el material com amb els altres infants o els adults.

 

La visita permetrà participar de dues sessions de ciència participativa amb un breu descans entremig. Per una banda, es disposarà dels Espai-Lab i l’Espai-Llum, i per altra de les noves propostes Espai-Matèria i Espai-Sorra (exterior). Al llarg del matí posarem a l’abast dels infants experiència directa amb materials i fenòmens del món natural, tot afavorint el sorgiment de curiositats o estímuls per a la recerca científica.

 

El matí finalitzarà amb una rotllana breu de recull de bones idees o preguntes a partir d’imatges o notes recollides en els diferents espais que posin de relleu les idees d’interès que hagin sorgit i que els i les mestres es poden endur a l’escola per continuar la tasca investigadora.

 

Per tal de treure bon profit de la sortida, es recomana que abans de la visita, les mestres assisteixin a la xerrada Lab 0-6, un espai de ciència per a infants que investiguen

 

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13h aproximadament. 

Durada: 3 hores

Preu: 10 euros per nen/a.

Preus especials per als centres educatius classificats com de màxima complexitat (Resolució de 12 de maig de 2017, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es fa pública amb caràcter provisional la llista de centres educatius qualificats de màxima complexitat).

Inscripcions: 93 875 73 88 / lab06@umanresa.cat


Activitats per a 1r cicle d’educació infantil (0-3)

Per tal d’evitar les dificultats logístiques que comporta el desplaçament dels infants, oferim una visita a l’escola bressol del Lab sobre rodes, una furgoneta equipada amb material d’exploració específic per a infants de fins a 3 anys.  Són propostes pensades per a proporcionar experiències riques i suggeridores als infants a partir de l’acció autònoma i la iniciativa personal que es poden muntar fàcilment en qualsevol sala polivalent una mica àmplia d'una escola.

 

Per tal de treure bon profit de la sessió del Lab sobre rodes, es recomana que abans de la visita, les mestres assisteixin a la xerrada Lab 0-6, un espai de ciència per a infants que investiguen.

 

Activitat inclosa en el catàleg de la Diputació de Barcelona 18-19.

 

 

 

Horari: Un matí. De dilluns a divendres. De 9 a 12 aproximadament

Preu: 150 euros