activitats per a escoles

Activitats per a 2n cicle d’educació infantil (3-6)

 

Matí de ciència 3-6

 

Us proposem passar tot un matí de ciència combinant dues activitats, una en lliure elecció (Exploració al Lab) i una altra enfocada a un repte concret (Aigua de colors o Boles de terra).

 

El Lab és un espai de ciència en lliure elecció en el que totes les propostes afavoreixen la mobilització d’idees científiques en els infants que les mestres podeu recollir per continuar aprofundint a l’escola. L’Exploració al Lab inclou l’espai de llum.

 

A Aigua de colors o Boles de terra, es proposa una activitat molt natural dels infants però s’hi introdueix una mirada des del punt de vista de la ciència que incorpora:

- La reflexió sobre els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre substàncies.

- La importància de les proporcions en les barreges.

- Les propietats dels materials, que es comporten de manera diferent malgrat puguin ser aparentment semblants.

- L’ús d’instruments específics per a transformar els materials: morters, coladors, comptagotes,...

 

aigua de colors

 

A la proposta “Aigua de colors” us proposem un repte: portar algun element natural (fulles, pètals, fruits, ...) que us penseu que poden tenyir l’aigua de colors. Però no podeu portar ni colorants ni pintura ni pigments.... és a dir res que ja estigui preparat per a tenyir o pintar.

 

A la proposta “Boles de terra” us proposem el repte de portar terra del vostre entorn per a poder manipular-la fins a aconseguir fer-ne una bola. Totes les terres serveixen per a fer boles?

 

Tant l’activitat “Aigua de colors” com la de “Boles de terra”, si el temps no ho impedeix, es realitzaran només amb la meitat del grup, combinant l’altra meitat amb les noves propostes de l’espai exterior.

 

Quan contacteu per a reservar visita heu d’escollir quina opció preferiu:

 

Opció 1: Lab i Espai Llum + Aigua de colors i Espai exterior

Opció 2: Lab i Espai Llum + Boles de terra  i Espai exterior

 

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13h aproximadament. 

Durada: 3 hores

Preu: 10 euros per nen/a.

Preus especials per als centres educatius classificats com de màxima complexitat (Resolució de 12 de maig de 2017, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es fa pública amb caràcter provisional la llista de centres educatius qualificats de màxima complexitat).

Inscripcions:

Les inscripcions per al curs 2020-2021 queden posposades degut a la incertesa i als interrogants que tenim per al curs vinent. Estem valorant diferents possibilitats per poder-vos oferir un matí de ciència. Anoteu les vostres dades i us informarem de qualsevol novetat. Esperem trobar-nos ben aviat!

Demana informació curs 20-21 [>]

 

 

 


Activitats per a 1r cicle d’educació infantil (0-3)

Per tal d’evitar les dificultats logístiques que comporta el desplaçament dels infants, oferim una visita a l’escola bressol del Lab sobre rodes, una furgoneta equipada amb material d’exploració específic per a infants de fins a 3 anys.  Són propostes pensades per a proporcionar experiències riques i suggeridores als infants a partir de l’acció autònoma i la iniciativa personal que es poden muntar fàcilment en qualsevol sala polivalent una mica àmplia d'una escola.

 

Per tal de treure bon profit de la sessió del Lab sobre rodes, es recomana que abans de la visita, les mestres assisteixin a la xerrada Lab 0-6, un espai de ciència per a infants que investiguen.

 

Activitat inclosa en el catàleg de la Diputació de Barcelona.

 

 

 

Horari: Un matí. De dilluns a divendres. De 9 a 12 aproximadament

Preu: 150 euros

Inscripcions:

Les inscripcions per al curs 2020-2021 queden posposades degut a la incertesa i als interrogants que tenim per al curs vinent. Estem valorant diferents possibilitats per poder-vos oferir un matí de ciència. Anoteu les vostres dades i us informarem de qualsevol novetat. Esperem trobar-nos ben aviat!

Demana informació curs 20-21 [>]